Kế Toán - Kiểm Toán

Kế Toán - Kiểm Toán

Dịch vụ kế toán CÔNG TY TƯ VẤN - KẾ TOÁN SONG LUẬT thực hiện toàn bộ công tác kế toán hàng tháng , năm cho doanh nghiệp : báo cáo thuế, hoàn chỉnh sổ sách , đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, hướng dẫn các thủ tục về thuế :

- Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính các năm..

- Thiết lập tư vấn hoàn chỉnh hệ thống sổ sách kế toán .

- Cho thuê kế toán trưởng.

- Dọn dẹp, hoàn chỉnh các hồ sơ kế toán của thời gian trước, quyết toán năm.

- Tư vấn thuế giá trị gia tăng.

- Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp...

Dịch vụ pháp lý:

- Dịch vụ pháp lý trọn gói cho doanh nghiệp.
- Các dịch vụ cho người việt kiều về đầu tư tại Việt Nam .
- Đại diện theo ủy quyền, đàm phán các vụ việc thương mại, lao động...

Xem thêm >>