Dịch vụ báo cáo thuế

dich_vu_bao_cao_thue_songluat

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi kê khai và nộp thuế đúng thời hạn quy định của cơ quan nhà nước, tránh trường hợp sai sót và chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty .CÔNG TY TƯ VẤN - KẾ TOÁN SONG LUẬT cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán năm báo cáo tài chính cho Quý công ty .

1.Tư vấn thực hiện Dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

* Tư vấn, soạn hồ sơ pháp lý ban đầu bao gồm:

- Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc.
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.
- Tờ khai thuế môn bài.- Đăng ký hình thức kế toán.
- Đăng ký thang lương, bảng lương.
- Đăng ký trích khấu hao tài sản.

* Đứng tên kế toán trưởng, đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn .
* Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế ( Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TP.HCM )

2. Tư vấn thực hiện Dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng

* Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
* Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều
* In báo cáo thuế
* Lập báo cáo mẫu thống kê trong tháng nộp Phòng thống kê Quận ( Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TP.HCM ).Hướng dẫn đăng ký chữ ký số cho doanh nghiệp.
* Kê khai thuế hàng tháng bao gồm:

- Thuế giá trị gia tăng 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
- Thuế tài nguyên (nếu có) 
- Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

* Hồ sơ khai thuế:

- Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-KHBS; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
- Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau kê khai cho tháng trước.

* Kê khai thuế hàng quý bao gồm:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí .
- Khai thuế thu nhập cá nhân thường xuyên.

3. Tư vấn thực hiện Dịch Quyết toán thuế

* Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
* Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm
* Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp - gián tiếp )
* Lập báo cáo tài chính cuối năm -Quyết toán thuế TNDN

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm sau cùng phải ngắn hơn 15 tháng

 

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác