Hỏi & Đáp về thuế của Công ty

dai_ly_thue_songluat1

H:Trong quá trình thực hiện nộp tờ khai phiếu thống kê ở Quận tôi thấy nếu như thời hạn nộp tờ khai bằng với ngày nộp báo cáo thuế là ngày 20 hàng tháng thì sẽ tiện cho doanh nghiệp trong việc kê khai nộp tờ khai thống kê.

Đ.Một là:Hàng tháng các doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thống kê cho Cục Thống kê như tờ khai thuế của Cục Thuế.Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh một năm chỉ phải thực hiện điếu tra doanh nghiệp 1 lần vào tháng 3. Ngoài ra một số ít doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra trong công nghiệp, hoặc thương mại – dịch vụ thì mới phải làm và gửi cho Cục Thống kê (phòng Thống kê quận nơi doanh nghiệp trú đóng) biểu thống kê công nghiệp, hoặc thương mại – dịch vụ. Riêng trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải làm báo cáo theo quyết định số 158/2003/QĐ-TCTK ngày 14/03/2003 của Tổng cục Thống kê.

Hai là: Việc quy định ngày gửi báo cáo thống kê, Tổng cục Thống kê đã căn cứ vào tình hình thực tế hoạch toán của doanh nghiệp và nhu cầu thông tin của ngành thống kê để quy định, ví dụ báo cáo tháng hoạt động xuất, nhập khẩu (biểu 01/CS-XNK, biểu 02/CS-XNK), thu thập thông tin hàng tháng, thời hạn gửi ngày 12 tháng sau; còn đối với báo cáo năm hoạt động xuất, nhập khẩu (biểu 03/CS-XNK, biểu 04/CS-XNK), thu thập thông tin Năm, thời hạn gửi ngày 28 tháng 2 năm sau, như vậy doanh nghiệp có 58 ngày để thực hiện báo cáo. Như vậy thời hạn gửi báo cáo thống kê không thể trùng với báo cáo tờ khai thuế.
Ba là: việc gửi báo cáo thống kê hoàn toàn không phải chờ đợi mất thời gian, có thể gửi qua bưu điện, hoặc gửi trực tiếp bộ phận nghiệp vụ hay văn thư của Cục Thống kê; ngoài ra có thể gửi trước file thông tin qua email hoặc FAX của cán bộ nghiệp vụ, phòng nghiệp vụ. Tóm lại Cục Thống kê đã cố gắng tạo điệu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc gửi báo cáo thống kê.Báo cáo tài chính

H.Doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính năm 2007, nay phát hiện sai sót vậy doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế có được không? Doanh nghiệp có bị phạt không khi nộp lại báo cáo tài chính?

Đ:Trường hợp Công ty tự phát hiện báo cáo tài chính sai sót làm thay đổi số liệu khai quyết toán thuế TNDN đã nộp cho Cơ quan thuế trước đây, và sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính .Nếu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp thì phải đi nộp thuế và xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính cần điều chỉnh để nộp cho cơ quan thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như hành vi chậm nộp báo cáo tài chính

H.Theo Điều 2, TT13/2009/TT-BTC, hướng dẫn lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 50% thuế suất thuế GTGT: tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “10% x 50%”. Thế nhưng, hóa đơn tự in của công ty tôi, cột "Thuế suất thuế GTGT (%)" chỉ chứa tối đa 2 ký tự (0, 5, 10, xx). Do đó, không thể thể hiện được như hướng dẫn. Vậy, phần thuế suất "10% x 50%" tính ra là "5%", chúng tôi thể hiện trên hóa đơn là "5" thì có bị xem là lập hóa đơn sai không?

Đ.Trường hợp DN sử dụng hóa đơn tự in, khi áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT, khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT- BTC, tại dòng thuế suất thuế GTGT DN vẫn phải ghi “10% x 50%" để phản ánh mức giảm thuế suất. Trường hợp DN sử dụng hóa đơn tự in, dòng thuế suất chỉ ghi được thuế suất 5%, thì doanh nghiệp ghi thuế suất 5% nhưng trên cột chỉ tiêu hàng hóa, dịc vụ mua vào ngoài việc ghi tên HH, DV ban ra doanh nghiệp ghi thêm dòng : mặt hàng hoặc DV được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Thông tư 13/2009/TT-BTC

H.Hiện nay, tôi có mua 01 lô đất 87m2 đã có bìa đỏ với giá 2.800.000 đồng/m2. Theo thoả thuận người mua phải nộp các chi phí liên quan đến chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng sử dụng đất. Xin luật sư cho biết: Tôi phải nộp những loại thuế gì và cách tính như thế nào? Nếu theo bảng giá đất UBND tỉnh qui định thì vị trí của lô đất nằm trong hẻm được xác định ra sao? Theo luật thuế thu nhập cá nhân 2009 thì tổng các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng hay giảm?

Đ.Do thỏa thuận bên mua phải nộp hết các loại thuế liên quan cho nên bạn phải đóng 02 loại thuế sau: thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ.
- Thuế thu nhập cá nhân (thông thường do bên bán đóng): nếu bên bán chỉ có một căn nhà duy nhất thì không phải đóng. Nếu 02 căn trở lên thì phải đóng thuế như sau: thuế suất 25% thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với các trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm căn cứ xác định giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế, thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng.- Thuế trước bạ là 0.5%.Tuy nhiên nếu giá mua bán ghi trong hợp đồng thấp hơn giá quy định của nhà nước thì cơ quan thuế sẽ áp dụng theo giá của nhà nước, ngược lại nếu trong hợp đồng ghi giá cao hơn của nhà nước thì sẽ áp dụng giá trong hợp đồng.

Việc xác định vị trí hẻm, cấp hẻm như thế nào phải xem thực tế mới tư vấn cho bạn cụ thể được. Bạn có thể liên hệ chi cục thuế nơi miếng đất tọa lạc để hỏi cụ thể.

Bạn phải hoàn thành thủ tục thuế bạn mới được sang tên.
Do bạn không cung cấp sổ đỏ của bạn được cấp vào năm nào nên không thể trả lời cụ thể cho bạn được.

H. Công ty chúng tôi có mua hàng hóa của nhà cung cấp với giá trị tổng thanh toán là 33tr đồng và thanh toán tiền cho nhà cung cấp bằng cách nộp tiền trực tiếp vào tài khỏan ngân hàng của nhà cung cấp (nội dung giấy nộp tiền co thể hiện Công ty Vũ Thái Hòa trả tiền hàng theo HĐ số . . ngày ). Vậy công ty tôi có được khấu trừ thuế GTGT không? và nếu không đuợc thì thuế GTGT đó đươc tính vào chi phí để giảm thuế TNDN và vẫn phải kê khai vào mẫu số 01-02/GTGT phải không?

Đ.Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì trường hợp nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bên bán không được coi là thanh toán qua ngân hàng, thuế GTGT của hàng hoá mua vào từ 20 triệu đồng trở lên không được khấu trừ mà tính vào chi phí.

H.Thuế TNCN được miễn 6 tháng đầu năm 2009, nhưng khi quyết toán thuế TNCN cả năm thì tính như thế nào?

Đ.Theo hướng dẫn hiện tại thì khi quyết toán thuế TNCN năm 2009 thì chỉ tính từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2009. Tính thuế TNCN bằng cách cộng thu nhập của 06 tháng (từ tháng 7 đến tháng 12/2009) sau đó chia cho 06 để tính thu nhập bình quân

H.Cơ sở kinh doanh của chúng tôi là một cơ sở xuất nhập khẩu, là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nhận nhập khẩu ủy thác cho công ty HA một lô hàng, chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Xin hỏi: Khi xuất trả hàng, phải lập chứng từ như thế nào?

Đ.Khi bạn thực hiện dịch vụ nhập ủy thác thì doanh thu của Công ty bạn là phí dịch vụ ủy thác NK, do đó đối với doanh thu bạn cần phải xuất hoá đơn với thuế suất GTGTlà 10%. Đối với thuế GTGT của hàng nhập khẩu, bạn cần phải xem lại HĐ ủy thác xem ai là đối tượng phải có trách nhiệm nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu. Nếu Công ty bạn phải nộp thuế thì Công ty bạn phải nộp thuế GTGT xong thì Công ty bạn mới xuất hoá đơn trả hàng NK ủy thác (căn cứ vào HĐ ngoại thương, TKHQ và biên lai nộp thuế tại khâu NK).

H.Công ty tôi trả lương cho NLĐ nước ngoài bằng ngoại tệ. Vậy em căn cứ vào tỷ giá quy đổi ngoại tệ nào để tính thuế TNCN cho NLĐ nước ngoài. Tôi căn cứ vào ngoại tệ liên ngân hàng hiện nay là 1$ = 18544 VNĐ hay tỷ giá ngân hàng thương mại như VCB, ANZ, HSBC. Chân thành cảm ơn.

Đ.Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn, thu nhập chịu thuế TNCN được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập. Như vậy, khi công ty bạn trả tiền lương, tiền công cho người lao động bằng ngoại tệ thì ngay tại thời điểm đó phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng để khấu trừ thuế TNCN.

H.Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn, thu nhập chịu thuế TNCN được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập. Như vậy, khi công ty bạn trả tiền lương, tiền công cho người lao động bằng ngoại tệ thì ngay tại thời điểm đó phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng để khấu trừ thuế TNCN.

Đ.Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.
- Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán được xác định đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

a. Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

b. Đối với chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán căn cứ vào giá tham chiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán ở thời điểm nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

c. Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên căn cứ giá trị ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại ngày nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán.- Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

a. Đối với thu nhập từ thừa kế: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

b. Đối với thu nhập từ nhận quà tặng: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế.

H.Công ty Chúng tôi có cho một cá nhân góp vốn bằng tài sản là chiếc xe ô tô tải 3,5 tấn. Vậy có phải thay đổi tên chủ sở hữu tài sản gốp vốn không?

Đ.Theo quy định thì cá nhân đó và Công ty của bạn phải làm thủ tục sang tên chiếc xe tải đó sang tên Công ty, phải đăng ký bổ sung hoặc thay đổi vốn góp tại Sở kế hoạch - đầu tư ( thể hiện có góp vốn bằng xe tải). Lưu ý với bạn là việc sang tên từ cá nhân sang Công ty không phải đóng thuế trước bạ.

H.Tôi có căn nhà 5 lầu, lầu 4 và 5 dùng để ở. Các lầu 1,2,3 cho thuê làm văn phòng, trong đó có 01 Cty Mẹ tôi đóng phần hùn và làm GĐ; một công ty khác tôi có phần hùn. Xin hỏi Chi phí thuê nhà của Cty Mẹ tôi và của Cty tôi được xem là chi phí hợp lý không? Để khoản CP thuê nhà trên là hợp lý thì thủ tục, chứng từ phải như thế nào? Xin cảm ơn.

Đ.Theo quy định thì bạn cần ký hợp đồng cho thuê nhà với các Công ty bạn đã nêu. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà bạn cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và mua hóa đơn để xuất cho các Công ty thuê nhà. Căn cứ vào hoá đơn các Công ty thuê nhà hạch toán vào chi phí và được trừ khi tính thuế TNDN.

H.Công ty em ký hợp đồng mua NVL tháng 12 năm 2008 trị giá 800 triệu nhưng chưa thanh toán hết tiền, đến tháng 1 năm 2009 mới thanh toán hết tiền nên mới nhận được hóa đơn. Theo luật thì tháng 01 năm 2009 tất cả hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế. Trong tháng 01, công ty em đã thanh toán số tiền còn lại nhưng bằng tiền mặt (tất cả đều thanh toán bằng tiền mặt). Vậy trường hợp trên có được khấu trừ thuế không và nếu không được thì em phải làm điều chỉnh thuế theo mẫu nào?

Đ.Theo công văn số 7602/BTC-TCT ngày 28/5/2009 của Bộ Tài Chính; Đối với các hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ ký trước ngày 01/01/2009, bên mua đã tạm ứng tiền trước ngày 01/01/2009 phù hợp với quy định trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn có giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên tương ứng với số tiền đã tạm ứng. Trường hợp sau khi bù trừ tiền tạm ứng trước ngày 01/01/2009, phần thanh toán còn lại có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Hai bên mua, bán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của tài liệu và số liệu kê khai. Do đó nếu phần còn lại phải thanh toán của Công ty bạn từ 20 triệu trở lên thì Công ty bạn phải thanh toán qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế GTGT. Nếu Công ty bạn không đủ điều kiện khấu trừ thuế thì Công ty bạn phải làm điều chỉnh. Tùy thuộc vào việc sau khi điều chỉnh nếu:- Công ty bạn còn số thuế G
TGT chuyển sang kỳ sau thì bạn điều chỉnh theo mẫu 01-3/GTGT.
- Công ty bạnphát sinh số thuế GTGT phải nộp thì bạn điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS.

H.Em xin hỏi: 1 người kí HĐLĐ làm việc tại 2 nơi, thu nhập tại công ty A là 5 triệu đồng, công ty B là 2 triệu đồng. Tai công ty A có đăng kí giảm trừ gia cảnh 1 người. Vậy, tại công ty B có phải khấu trừ 10% rồi kê khai nộp thuế không? Em cảm ơn!

Đ.Theo Thông tư 62/2009/TT-BTC hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công thường xuyên ổn định từ 02 nơi trở lên thì được lựa chọn nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh, cụ thể như sau:

- Về giảm trừ cho bản thân: người nộp thuế được lựa chọn khai giảm trừ cho bản thân ở một nơi phát sinh thu nhập, đồng thời phải thông báo cho đơn vị chi trả thu nhập khác biết để không tính giảm trừ trùng.

- Về giảm trừ cho người phụ thuộc: trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc mà số người phụ thuộc tính giảm trừ ở một nơi phát sinh thu nhập không đủ giảm trừ thì được đăng ký số người phụ thuộc chưa giảm trừ hết vào nơi phát sinh thu nhập khác để được giảm trừ.
Như vậy, trong trường hợp của bạn để có lợi về thuế bạn sẽ đăng ký giảm trừ bản thân tại công ty A và giảm trừ 01 người phụ thuộc tại công ty B, số thuế TNCN bạn sẽ bị khấu trừ hàng tháng như sau:

- Tại công ty A: (5 triệu - 4 triệu) x 5% = 50.000 đồng

- Tại công ty B: (2 triệu - 1,6 triệu) x 5% = 20.000 đồng
Bạn lưu ý là thu nhập tại công ty B sẽ bị khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần chứ không áp dụng khấu trừ theo tỷ lệ 10%

H.Cuối năm 2009, trong quá trình giải thể công ty cũ (công ty cổ phần) để thành lập công ty mới (công ty TNHH một thành viên), công ty làm thất lạc 01 quyển hoá đơn (đã sử dụng 20 liên). Vậy, công ty tôi phải làm thủ tuc gì để được cấp lại hoá đơn mới?

Đ.Trước tiên bạn phải làm đơn cớ mất và thông báo với Cơ quan thuế. Sau đó, Cơ quan thuế sẽ phạt vi phạm hành chính về hành vi mất hoá đơn. Khi nào thực hiện xong các thủ tục nêu trên, Công ty bạn mới có thể đăng ký mua hoá đơn mới

H.Công ty tôi mới mua ô tô phục vụ thương mại dịch vụ. Tôi xin hỏi có phải đăng ký phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế hay không, và theo quy định tại điểm mục nào?

Đ.Theo hướng dẫn tại điểm 2.2 - mục IV phần C, Thông tư 130/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn: "... Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao." Do đó, nếu đầu năm

Công ty bạn đã đăng ký phương pháp trích khấu hao với Cơ quan quản lý thuế cho tất cả các loại tài sản của Công ty bạn rồi thì trong quá trình hoạt động. Công ty bạn không phải đăng ký nữa, lưu ý với bạn là chỉ đăng ký phương pháp trích khấu hao mà thôi.

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác