Hỏi & Đáp về kế toán công ty

dich_vu_ke_toan

H.Sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế VAT, tính thuế theo phương pháp khấu trừ. được sử dụng để khuyến mãi, quảng cáo, tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa không thuộc đối tượng chịu VAT

hoặc chịu VAT theo phương pháp trực tiếp thì có phải nộp VAT đẩu ra không và có được khấu trừ thuế VAT đầu vào không?

Đ.Theo hướng dẫn thì:
- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng

H.Ngày 13/05/2010, công ty tôi có nhập khẩu một lô hàng từ Thái lan. Tờ khai nhập khẩu ngày 13/05/2010. Vậy công ty có được kê khai khấu trừ thuế trong tháng 05/2010 không ? (Biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu ngày 13/06/2010.)

Đ.Thuế GTGT đối với hàng Nhập khẩu chỉ được kê khai khấu trừ thuế khi Công ty bạn đã nộp số thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Trong trường hợp của bạn, Công ty bạn được kê khai khấu trừ thuế trong kỳ khai thuế của tháng 06/2010 vì tháng 05/2010 Công ty bạn chưa nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu nên Công ty bạn không được kê hai khấu trừ thuế GTGT.

H.Công ty của em có thuê một căn nhà, tiền thuê nhà là 13.000.000đồng/tháng nhưng không có hóa đơn. Nếu vậy thì khoản chi phí thuê nhà đó có được đưa vào chi phí hợp lý không? Nếu công ty muốn chủ nhà xuất hóa đơn thì chủ nhà phải làm những thủ tục và đóng những khoản chi phí nào?

Đ.Theo quy định thì chi phí thuê nhà của Công ty bạn phải có hoá đơn, chứng từ thì mới được ghi nhận vào chi phí khi tính thuế TNDN. Do đó, Công ty bạn phải yêu cầu chủ nhà liên hệ với Cơ quan thuế tại nơi Công ty bạn thuê để đóng thuế (gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN) và mua hoá đơn xuất cho công ty bạn

H.Doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính năm 2007, nay phát hiện sai sót vậy doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế có được không? Doanh nghiệp có bị phạt không kh nộp lại báo cáo tài chính?

Đ.Trường hợp Công ty tự phát hiện báo cáo tài chính sai sót làm thay đổi số liệu khai quyết toán thuế TNDN đã nộp cho Cơ quan thuế trước đây, và sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính .Nếu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp thì phải đi nộp thuế và xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính cần điều chỉnh để nộp cho cơ quan thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như hành vi chậm nộp báo cáo tài chính Trân trọng kính chào .

H.Xin cho hỏi hiện nay khi sử dụng sổ kế toán víêt tay thì hàng tháng có phải ký chốt sổ kế toán không?Khi ký chốt sổ chỉ có trưởng đơn vị ký hay kế toán và trưởng đơn vị ký. Rất mong nhận được câu trả lời của qúy cơ quan.

Đ.Căn cứ điểm 6 Điều 27 của Luật Kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004, thì : "6. Đơn vị kế toán phải khoá sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và các trường hợp khoá sổ kế toán khác theo quy định của pháp luật."Căn cứ điểm 1 Điều 13 của Luật Kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004, thì :

" Điều 13. Kỳ kế toán

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết;

b. Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

c. Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng." Đối chiếu theo các quy định nêu trên thì cuối mỗi kỳ kế toán tháng, đề nghị doanh nghiệp khóa sổ kế toán có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và kế toán trưởng cũng như người lập sổ kế toán .Trân trọng kính chào ./.H.

H.Trường hợp Công Ty Chúng Tôi nhập hàng (nhập khẩu) về để sản xuất bán hàng nội địa, nhưng khi sản xuất Công Ty chúng tôi xác định lô hàng trên không đạt chất lượng. Vậy xin hỏi Công Ty chúng tôi phải xử lý như thế nào để hoàn đuợc số thuế nhập khẩu đã nộp cho lô hàng trên.

Đ.Căn cứ điểm 8 mục I phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Theo đó, đối với trường hợp hàng nhập khẩu để sản xuất hàng bán nội địa và đã qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xử lý hoàn thuế nhập khẩu.

Cục Hải quan TP. HCM trả lời như trên để quí doanh nghiệp biết và thực hiện.Trân trọng./.

H.Hàng tháng công ty chúng tôi có phát sinh các khoảng chi phí liên quan tới họa động SXKD do các cá nhân cung cấp ( Chi phí thuê xe bagác, khuông vác, chi phí photo, sửa chữa nhỏ cơ khí, máy bơm, hệ thống điện, mua trái cây, văn phòng phẩm...) chúng tôi kê khai đày đủ các thông tin người cung cấp và số tiền vào mẫu biểu 01TNDN hàng tháng. Vậy chi phí này có được chấp nhận là chi phí thuế TNDN hay không? Nếu không được chấp nhận vậy chúng tôi có cần sử dụng mẫu biểu 01TNDN này hàng tháng hay không? Xin chân thành cảm ơn

Đ.Trường hợp Công ty thuê lao động vụ việc từ những người lao động trực tiếp như: thuê vận chuyển bằng xe ba gác, bốc xếp thì khi thanh toán tiền công cho các cá nhân này, Công ty được lập Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài Chính kèm theo chứng từ thanh toán để làm căn cứ hạch toán chi phí hợp lý. Nếu khoản thu nhập chi trả một lần từ 500.000 đ trở lên, Công ty có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% tính trên tổng thu nhập chi trả để kê khai nộp vào NSNN và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân để làm căn cứ kê khai tổng hợp quyết toán thuế TNCN cuối năm.Các khoản chi phí photo, sửa chữa máy móc cơ khí , sửa chữa hệ thống điện, mua văn phòng phẩm, mua trái cây phải có hóa đơn hợp pháp mới được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.Trân trọng kính chào!

H.Em tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thì sau khi có đủ 5 năm kinh nghiệm có được dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán không ạ? Nếu em học bù một số môn để thi lên học cao học chuyên ngành kế toán, thì mốc 5 năm kinh nghiệm tính theo thời gian làm việc thực tế hay tính từ thời điểm được cấp bằng cao học kế toán ạ? Em xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được giải đáp!

Đ.Theo QĐ số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành qui chế thi tuỷen và cấp chứng chỉ hành nghề Kế toán, tại Điều 2 qui định về điều kiện dự thi như sau:

1. Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp , trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được hành nghề kế toán theo qui định của pháp luật

2. Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên

3.Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên

4. Có bằng cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán và thời gian công tác thực tế về tài chính kế toán từÂ 5 năm trở lênĐối chiếu với qui chế trên thì ban thiếu điều kiện. nếu bạn học cao học về kế toán thì năm công tác thực tế phải tính từ ngày bạn có bằng.

H.Nếu một hoá đơn kê khai thuế hai lần thì có bị sao không?

Đ.Trong trường hợp nếu kê trùng mà dẫn tới làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì Doanh nghiệp của sẽ bị truy thu thuế và bị phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế. Do đó, nếu phát hiện được sai sót này thì cần phải lập điều chỉnh trước khi Cơ quan thuế phát 

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác