Tư vấn tranh chấp dân sự

tranh_chap_dan_su

Các dịch vụ trong tranh chấp dân sự:

- Tài sản và quyền sở hữu tài sản;

- Hợp đồng dân sự, nghĩa vụ dân sự;

- Thừa kế;

- Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết các tranh chấp dân sự.

1.Vấn đề tài sản và quyền sở hữu tài sản:

Bộ luật dân sự chứa đựng rất nhiều điều luật qui định vấn đề tài sản và quyền sở hữu tài sản: các hình thức sở hữu tài sản, quyền của chủ tài sản… Đặc biệt trong phần này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rỏ những qui định về sở hữu chung hợp nhất, sở hữu chung của vợ chồng đối với khối tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, cách thức giải quyết khi pháp sinh tranh chấp.

Bên cạnh những qui định của pháp luật điều chỉnh vấn đề tài sản, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn những qui định của pháp luật liên quan vấn đề nhân thân: qui định thủ tục tuyên bố một người mất tích, chết, những qui định về đại diện, giám hộ … là những vấn đề mà bạn thường gặp trong thực tế cuộc sống.

2.Phần hợp đồng và các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng:

CÔNG TY TƯ VẤN - KẾ TOÁN SONG LUẬT sẽ cung cấp cho bạn những qui định của pháp luật những điều kiện để một hộp đồng có hiệu lực, cung cấp cho bạn những mẫu hợp đồng, cách thức, kinh nghiệm trong việc thiết lập hợp đồng, hướng dẫn bạn thỏa thuận những điều khoản trong hợp đồng nhầm hạn chế đến mức thấp nhất những bất lợi của bạn khi tham gia vào các giao dịch dân sự.

Theo qui định của Bộ luật dân sự có 12 loại hợp đồng, tuy nhiên với mục tiêu đã đề ra ở phần trên chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn lập những hợp đồng mang tính phổ biến, thường ngày:

- Hợp đồng mua bán tài sản;

- Hợp đồng tặng cho tài sản;

- Hợp đồng tra đổi tài sản;

- Hợp đồng vay tài sản;

- Hợp đồng thuê tài sản;

- Hợp đồng mượn tài sản;

- Hợp đồng ủy quyền.

Bên cạnh việc thiết lập hợp đồng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những qui định của bộ luật dân sự về các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng (bảo lãnh, đặt cọc,..) những qui định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khi pháp sinh những thiệt hại trong giao dịch dân sự.

3.Vấn đề thừa kế:

Trong vấn đề này SONG LUẬT sẽ giúp bạn hiểu rỏ những qui định của pháp luật về vấn đề thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật, bên cạnh đó chúng tôi sẽ giúp bạn tao lập một di chúc, thủ tục tương phân di sản thừa kế khi có yêu cầu.

4.Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự:

Đội ngũ Luật sư SONG LUẬT sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của các bạn!
- Đại diện trước Tòa án;
- Dịch vụ Luật sư gia đình;
- Luật sư riêng cho Doanh nhân;

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.com - www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác