Tư vấn tạm ngừng kinh doanh

tam_ngung_kinh_doanh_

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Nội dung công việc các luật sư của CÔNG TY TƯ VẤN - KẾ TOÁN SONG LUẬT cam kết tiến hành:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

- Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động;

- Tư vấn về Thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động và thời gian tối đa tạm ngừng kinh doanh;

- Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động;

- Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

- Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động;

- Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

- Tư vấn, hoàn thiện Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động;

- Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động;

- Thông báo tạm ngừng hoạt động;

- Giấy ủy quyền;

- Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục tạm ngừng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;

- Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác