Tư vấn lao động - BHXH

luat_lao_dong_songluat

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quan hệ lao động luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp, SONG LUẬT hiểu rất rõ vấn đề này và với mong muốn giúp các doanh nghiệp cùng người lao động hợp tác, tuân thủ pháp luật và nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động cũng như người lao động Song luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động & Bảo hiểm xã hội với những nội dung sau:

Dịch vụ tư vấn lao động :

Tư vấn các quy định của pháp luật về lao động, quan hệ lao động: hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài…
- Tư vấn soạn thảo, xây dựng nội quy lao động của Doanh nghiệp;

- Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương;

- Tư vấn pháp luật xử lý kỷ luật người lao động;

- Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;

- Tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động.

- Chính sách lao động của Việt Nam có hiệu lực trong từng thời điểm;

- Chế độ tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm dành cho người lao động;

- Soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;

- Giải quyết tranh chấp lao động;

- Xây dựng thang bảng lương, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ Doanh nghiệp;

- Xử lý kỷ luật người lao động

- Các vấn đề khác có liên quan.

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội :

Tư vấn và đại diện doanh nghiệp làm thủ tục tham gia BHXH lần đầu và hỗ trợ hàng tháng.

I/ Tư vấn cho khách hàng
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN.
2. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ tham gia bảo hiểm.
3. Tư vấn trình tự thực hiện
4. Tư vấn các vấn đề khác liên quan.
II/ Hồ sơ bao gồm:
1. Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (theo mẫu 1 bản)
2. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (1 bản)
3. Bảng đăng ký sử dụng lao động (đã được đăng ký với cơ quan lao động – 1 bản)
4. Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động – 1 bản)
5. Mẫu 1a-TBH "Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT" (3 bản)
6. Mẫu 3a-TBH : “Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH-BHYT - BHTN bắt buộc” (3 bản)
7. HĐLĐ hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…(1 bản)
8. 2 ảnh 3x4
Đơn vị đăng ký bảo hiểm xã hội trễ so với giấy phép, bổ sung thêm:
1. Công văn giải trình lý do chậm đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định (1 bản) 
2. Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của NLĐ từ ngày thành lập (1 bản) 
III/ Trình tự thực hiện 
1. Sau khi ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp, Song luật sẽ tiến hành soạn hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm.
2. Đại diện lên Sở lao động thương binh xã hội đăng ký thang bảng lương cho nhân viên công ty.
3. Đại diện lên phòng BHXH nộp đơn tham gia BHXH.
4. Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời Phòng BHXH.
5. Nhận kết quả là Sổ BHXH đưa cho khách hàng.

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác