Tư vấn giải thể doanh nghiệp

giai_the_doanh_nghiep

Ngoài dịch vụ tư vấn thành lập công ty, tư vấn xây dựng quy chế, dịch vụ tư vấn giải thể.CÔNG TY TƯ VẤN - KẾ TOÁN SONG LUẬT đã và đang nhận được sự tín nhiệm của khách hàng. Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho khách hàng.Quy trình tư vấn giải thể công ty của chúng tôi như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể công ty

- Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;

- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.

- Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;

- Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

- Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.

- Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;

- Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Luật Song Luật hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

- Biên bản họp về việc giải thể;

- Quyết định về việc giải thể;

- Thông báo giải thể;

- Công văn đề nghị xác nhận không nợ thuế tại Cục hải quan;

- Công văn đề nghị xác nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản;

- Công văn thông báo giải thể gửi chi cục thuế và công văn đề nghị Quyết toán thuế;

- Các văn bản khác có liên quan;

3. Phạm vi công việc thực hiện của Song Luật:

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ có liên quan đến việc Giải thể doanh nghiệp;

- Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Kết hợp cùng với doanh nghiệp làm thủ tục trả dấu tại Công an;

- Đại diện doanh nghiệp nhận Xác nhận đã trả dấu của Công an;

- Đại diện doanh nghiệp nhận trả lời kết quả Hồ sơ;

- Đại diện doanh nghiệp nhận Kết quả Giải thể.

- Soạn thảo các Giấy tờ có liên quan để doanh nghiệp thực hiện việc đóng Mã số thuế tại Cục thuế, tài khoản tại Ngân hàng.

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác