Tư vấn chia doanh nghiệp

Chia_tach_doanh_nghiep_songluat

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Doanh nghiệp:

-Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh nghiệp;

-Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;

-Tư vấn phương án sử dụng lao động;

-Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;

-Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

-Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

-Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

-Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

-Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị chia;

-Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

-Danh sách thành viên/cổ đông;

-Điều lệ công ty

-Các tài liệu cần thiết khác;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

-Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

-Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

-Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

-Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp;

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập:

-Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

-Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

-Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở CÔNG TY TƯ VẤN - KẾ TOÁN SONG LUẬT.

-Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác