Hỏi & Đáp về thuế thu nhâp cá nhân

nhung_dieu_can_biet_khi_thanh_lap_doanh_nghiep

H.Xin hỏi chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn khác nhau thế nào ạ? Chuyển nhượng cổ phần do thừa kế và cho tặng chứng khoán có phải là chuyển nhượng vốn không? Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và cổ đông chiến lược là chuyển nhượng vốn hay đầu tư vốn? Hiện giờ có phải đóng thuế không?

Đ.Chuyển nhượng vốn: Là cá nhân chuyển nhượng vốn góp trong các trường hợp : chuyển nhượng vốn góp trong các tổ chức kinh tế, chuyển nhượng chứng khoán ...Đầu tư vốn: Là cá nhân bỏ số tiền ra cho cơ sở sản xuất kinh doanh vay, mua cổ phần và góp vốn tham gia sản xuất kinh doanh.Chuyển nhượng cổ phần do thừa kế,quà tặng: đó là hoạt động chuyển nhượng vốn.Nhận thừa kế, quà tăng là chứng khoán là thu nhập từ thừa kế, quà tặng.Cứ chuyển nhượng cổ phần: là hoạt động chuyển nhượng vốn (bất kể là cổ phần đó là gì).

H.Tôi mua 01 mảnh đất tháng 3/2009 với giá 400tr đồng nhưng do kẹt tiền, ngày 04/09/2009 tôi bán lại cũng với giá 400tr đồng. Khi làm thủ tục chuyển nhượng tôi cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan lúc mua vào. Hỏi tôi phải nộp thuế TNCN như thế nào? Xin được tư vấn giùm. Trân trọng cảm ơn !

Đ.Khi bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn phải nộp thuế TNCN cho thu nhập có được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo luật thuế TNCN thì thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản có 2 mức sau:

(1): Áp dụng thuế suất là 25% tính trên thu nhập chịu thuế

(2): Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng.

Việc áp dụng thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với các trường hợp cá nhân chyển nhượng bất động sản có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm căn cứ xác định được giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng; trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng.

Như vậy, nếu việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ thì bạn không phải nộp thuế TNCN cho hoạt động chuyển nhượng này, do không phát sinh thu nhập chịu thuế.

(Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng - giá vốn - các chi phí hợp lý có liên quan)

H.Công ty tôi có khuyến mãi mua hàng tặng hàng (hàng sản xuất ra), cụ thể mua 10 tặng 1, giá trị của món hàng tặng này trên 10 triệu đồng. Vậy cho Tôi hỏi,

Công ty Tôi phải lấy giá bán hay giá vốn để tính 10% thuế TNCN trên 10 triệu đồng cho cá nhân được hưởng khuyến mãi?

Đ.Theo Thông tư 84/TT-BTC, đối với khuyến mãi bằng hiện vật, thì thu nhập tính thuế là giá trị của sản phẩm khuyến mãi vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

H.Xin Quý báo giải thích rõ cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền được xác định như thế nào?

Đ. Theo quy định tại Điều 16 Luật thuế TNCN về Thu nhập chịu thuế từ bản quyền như sau:1. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng.

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.
*Theo quy định tại Điều 21 của Luật thuế TNCN, thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền chính là thu nhập chịu thuế từ bản quyền được xác định theo Điều 16 Luật này.

*** Theo quy định tại khoản 4, Mục II, Phần B Thông tư số 84 /2008/TT-BTC về Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền được hướng dẫn như sau:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền là thu nhập tính thuế và thuế suất.

4.1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyển sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghiệp.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao.

Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

4.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm trả tiền bản quyền.

4.4. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 5%.

H. Hiện nay tôi thấy một số nơi tính thuế thu nhập từ việc nhận thừa kế, quà tặng chứng khoán theo mệnh giá (10.000đ/cổ phần), còn một số nơi lại tính theo thị giá. Xin hỏi Ban Tư vấn cách tính nào mới đúng và nó được thể hiện ở văn bản pháp lý nào? Xin chân thành cảm ơn!

Đ.Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.- Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán được xác định đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

a. Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

b. Đối với chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán căn cứ vào giá tham chiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán ở thời điểm nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

c. Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên căn cứ giá trị ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại ngày nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán.

- Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

d. Đối với thu nhập từ thừa kế: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.b. Đối với thu nhập từ nhận quà tặng: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế.

H.Hiện nay tôi thấy một số nơi tính thuế thu nhập từ việc nhận thừa kế, quà tặng chứng khoán theo mệnh giá (10.000đ/cổ phần), còn một số nơi lại tính theo thị giá. Xin hỏi Ban Tư vấn cách tính nào mới đúng và nó được thể hiện ở văn bản pháp lý nào?

Đ. Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.- Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán được xác định đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

a. Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

b. Đối với chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán căn cứ vào giá tham chiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán ở thời điểm nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

c. Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên căn cứ giá trị ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại ngày nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán.- Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

d. Đối với thu nhập từ thừa kế: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.b. Đối với thu nhập từ nhận quà tặng: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế.

SONG LUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN LUẬT - DỊCH VỤ KẾ TOÁN SONG LUẬT
Địa chỉ: 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:028 3849 0229 - 0979 309 779
Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Người viết : admin

Các tin khác