Handbook

Mơ lớn & Chinh phục từng mục tiêu

van_phong_luat_su_vz

Nhiều người muốn đạt được giấc mơ lớn nhưng lại tự cản trở bản thân bằng cách chống lại việc mạo hiểm. Họ không muốn phá vỡ hiện trạng và chơi an toàn. Con đường nhanh nhất để giúp họ vượt ra ngoài vùng thoải mái là đặt ra các mục tiêu và chinh phục từng bước một.
“Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời” - Les Brown.
Quá trình đặt mục tiêu cũng giống như sắp xếp các điểm đánh dấu dọc đường đi tới đích mong muốn. Đặt ra và đạt được các mục tiêu cũng giống như chiếc nhiệt kế đo tiến độ, đánh giá tiến bộ và chỉ ra tính khả thi của kế hoạch tổng thể.
Tiếp cận việc đặt mục tiêu cũng giống như tạo ra một lộ trình đặc chế cho thành công của bạn. Hãy nghĩ tới khi bạn đi một chặng đường thật dài với bạn bè của mình. Thường là khi bắt đầu đi, bạn đã biết trước đích đến, nhưng khi chặng đường khá dài thì việc có những chặng nghỉ giữa chừng là cần thiết.
Trước khi mạo hiểm, bạn có thể quyết định dừng ở một phần tư chặng đường để tiếp thực phẩm, sau đó dừng lại nửa đường để tiếp nhiên liệu, ở hai phần ba chặng đường để đi một mạch và khoảng 100 dặm tiếp theo để tiếp thêm nhiên liệu.
Bạn đang đáp ứng các mục tiêu nhỏ hơn và cấp thiết hơn được tạo dựng dựa trên nỗ lực đạt tới đích cuối cùng.
Hãy tạo ra một lộ trình của riêng bạn để tới được cái đích mong muốn bằng cách đặt ra các kiểu mục tiêu: trước mắt, vừa và xa.
1. Đặt ra mục tiêu xa
Hãy bắt đầu bằng cách phát triển một mục tiêu xa, một mục tiêu dài hạn phải mất hàng năm để hoàn thành. Hãy quyết định mục tiêu xa của bạn trước vì sự lựa chọn này sẽ ảnh hưởng tới sự lựa chọn các mục tiêu vừa và trước mắt.
Mục tiêu xa cần phải lớn. Một số mục tiêu xa cần cụ thể hơn các mục tiêu khác. Mục tiêu cụ thể của một người có thể là “trở thành CEO của Google”. Một mục tiêu cá nhân xa, không rõ ràng khác có thể là “sản xuất một chương trình truyền hình”. Một mục tiêu hoàn toàn xa vời có thể là “làm việc trong ngành công nghiệp thời trang”.
Hãy càng cụ thể càng tốt và cho phép bản thân điều chỉnh mục tiêu. Khi bạn đã thiết lập được mục tiêu xa, bạn có thể phác họa các điểm đánh dấu trên đường thực hiện.
2. Đặt ra các mục tiêu trước mắt
Tôi thích đặt ra các mục tiêu trước mắt nhỏ và đặt ra thời hạn chót rất gần. Tôi gợi ý bạn đặt những mục tiêu đó thành các hoạt động có thể hoàn thành trong một tuần.
Hãy hỏi bản thân, mình cần hoàn thành việc gì trong tuần này để có thể giúp và đẩy mình vào đúng quỹ đạo mong muốn? Mình có thể làm việc nhỏ nào trong tuần này để tiến gần hơn tới mục tiêu?
Với các nhà văn, mục tiêu trước mắt có thể là viết 6 trang bản thảo hoặc tham gia vào lớp viết hàng tuần. Đó cũng có thể là bắt đầu đọc một cuốn sách về lĩnh vực mà bạn muốn gia nhập. Hãy thật thực tế. Việc hoàn tất các mục tiêu trước mắt giống như việc đi những bước nhỏ: chúng góp phần vào sự phát triển chung của bạn và chuẩn bị để bạn sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu vừa.
3. Chọn ra các mục tiêu vừa
Các mục tiêu vừa sẽ rộng hơn các mục tiêu trước mắt và có thể cần tới khung thời gian một tháng hoặc một năm để hoàn thành.
Có lẽ mục tiêu vừa có thể áp dụng với thời gian học nghề hoặc chương trình đào tạo. Nếu cái đích mà bạn hướng đến đòi hỏi bạn phải tái định cư ở nơi mới, học thêm hoặc từ bỏ công việc, hãy đặt ra thời gian biểu để tiến hành một trong những bước vừa này.
Đáp ứng các mục tiêu vừa có thể giúp bạn tiến lên phía trước theo đúng quỹ đạo. Đạt được những mục tiêu này có thể đẩy bạn ra ngoài vùng thoải mái hơn là hoàn thành các mục tiêu trước mắt và điều đó mới tuyệt vời. Chính việc trải qua sự không thoải mái mà mọi người mới trưởng thành và trở thành con người mà họ mong muốn.
(Dịch từ Entrepreneur)

WE ALWAYS ACCOMPANY YOUR COMPANY

SONG LUAT CONSULTANT - ACCOUNTANT CO.,LTD
Address: No 216 Nguyen Hong Dao street, ward 14, Tan Binh district, HCMC
Phone: 08 3849 0229 - 0979 309 779
Hotline:08 3849 0229 - 0979 309 779
Your Email: songluat@gmail.com
Website:www.songluat.vn


Written : admin

Other news